לאחר שיוצרים רמדי (תכשיר) הומאופתי, נותנים אותו לקבוצה של אנשים בריאים (לאחר שנרשמו הסימפטומים הקיימים אצלם, לפני נטילת הרמדי ומבלי שאלה ידעו איזה דילול הם בעצם לוקחים). תהליך זה נקרא ‘פרובינג הומאופתי’.

אותם אנשים נמצאים במעקב וכל הסימפטומים הפיסיים והסימפטומים הנפשים-רגשיים המופיעים אצלם, בעקבות נטילת הרמדי, נרשמים.

רמדי שבעקבות נטילתו הופיעו סימפטומים מסוימים באדם בריא, יכול לעזור לאדם החולה באותם סימפטומים. זהו עקרון הומאופתי של ריפוי דומה בדומה.

תפקידו של ההומאופת הוא להתאים לכל אדם את התכשיר ההומאופתי המתאים לו ביותר, מתוך מבחר של אלפי תכשירים הומאופתים, בהתבסס על כל הסימפטומים הפיזיים והנפשיים שמהם האדם סובל וסבל במהלך כל חייו.